Els catàlegs de l'obra de Mozart
Portada

Índex principal

Introducció al Catàleg KöchelL'obra de referència i punt de partida en la catalogació de les composicions de Mozart és la del musicòleg austríac Ludwig von Köchel (1800-1877): «CHRONOLOGISH-THEMATISCHES VERZEICHNIS SÄMTLICHER TONWERKE WOLFGANG AMADE MOZARTS», que podríem traduir per «Catàleg cronològic-temàtic de les obres completes de Wolfgang Amadeus Mozart». A partir de la primera edició d'aquest catàleg (1862) i fins l'actualitat, s'han succeït diverses revisions, correccions i reedicions fins la que actualment està en vigència, la sisena. Cal suposar que no serà l'última.

A Köchel és degut, doncs, que les obres de Mozart no vagin acompanyades d'un número d'«opus», com passa amb la majoria de compositors clàssics. En el seu honor, la numeració s'indica amb la lletra K (o KV -Köchel Verzeichnis-). En cas de desplaçament cronològic (i per tant, canvi de número) d'una obra entre la primera edició i la sisena, es mencionen ambdós números, tot i que la tradició manté l'ús generalitzat del primer número de Köchel.


EDICIONS DEL «KÖCHEL VERZEICHNIS»:


1: 1862
Ludwig Alois Friedrich von Köchel (Leipzig).
2: 1905
Paul Hermann Otto, comte von Waldersee.
3:1937
Alfred Einstein. L'any 1947, reedició amb el "Suplement americà".
4:
Basat en la Tercera edició (Leipzig).
5:
Basat en la Tercera edició sense suplement (Leipzig).
6:1964
Franz Giegling, Alexander Weinmann i Gerd Sievers (Wiesbaden).
Pàgina creada per P.F.B.