Catálogo de obras: Suplemento
Portada

Índice principal

Catálogo de obras de Mozart. Índice

Música vocal religiosa
Música vocal no religiosa
Lieder y cánones
Música para orquesta
Conciertos
Sonatas religiosas
Divertimentos
Música de cámara
Música para piano


X


28.- ARREGLOS DE OTROS COMPOSITORES

29.- OBRAS DUDOSAS EN SUPLEMENTO

30.- ESTUDIOS

OTRAS PIEZAS DEL CATÁLOGO

28.- ARREGLOS DE OTROS COMPOSITORESArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

37

37

CONCERT PER A PIANOFORTE

(Arranjament de sonates de Raupach i Honauer).

1

FA M

1767 / 04

39

39

CONCERT PER A PIANOFORTE

(Arranjament de sonates de Raupach i Schobert).

2

SIb M

1767 / 06

40

40

CONCERT PER A PIANOFORTE

(Arranjament de sonates de Honauer, Eckard i C.Ph.E. Bach).

3

RE M

1767 / 07

41

41

CONCERT PER A PIANOFORTE

(Arranjament de sonates de Honauer i Raupach).

4

SOL M

1767 / 07

107

107

3 CONCERTS PER A CLAVICÈMBAL

(Arranjament de sonates de J.Ch. Bach).

   

1771 ò 1765

 

284e

ARRANJAMENT D'UN CONCERT PER A FLAUTA DE J.B. WENDLING

(Perdut. Originalment per a flauta i corda. Possiblement Mozart va afegir les parts de vent. Citat a una carta del 21 de novembre de 1777).

   

1777 / 11

 

404a

6 PRELUDIS I FUGUES (PER FUGUES DE J.S. BACH I W.F. BACH) PER A TRIO DE CORDA.

(Obra dubtosa. En els números 4 i 5, tant el preludi com la fuga, són transcripcions de Johann Sebastian Bach. La fuga Nº.6 és transcripció de W.F. Bach).

   

1782 / 07

405

405

TRANSCRIPCIÓ DE 5 FUGUES A 4 VEUS DE J.S. BACH PER A QUARTET DE CORDA

   

1782 / 07

 

470a

ARRANJAMENT DEL CONCERT PER VIOLÍ Nº.16 DE G.B. VIOTTI

(Possiblement inclou l'Andante en LA M K.470).

   

1785 / 04

 

537d

ARRANJAMENT DE "ICH FOLGE DIR" DE C.P.E. BACH

(Ària "Ich folge dir" de l'obra "Auferstehung und Himmelfahrt Jesu" (1787) de Carl Philip Emanuel Bach).

   

1788 / 02

566

566

ARRANJAMENT D'"ACIS I GALATEA" DE G.F. HÄNDEL

   

1788 / 11

572

572

ARRANJAMENT D'"EL MESIES" DE G.F. HÄNDEL

   

1789 / 03

591

591

ARRANJAMENT DE "EL FESTÍ D'ALEXANDRE" DE G.F. HÄNDEL

   

1790 / 07

592

592

ARRANJAMENT DE L'"ODA PEL DIA DE SANTA CECÍLIA" DE G.F. HÄNDEL

   

1790 / 07

625

592a

ARRANJAMENT DEL DUETTO "NUN LIEBES WEIBCHEN" DE B. SCHACK

   

1790 / 08

 

626b

ORQUESTRACIÓ DE LA GAVOTA DE "PARIDE ED ELENA" DE GLUCK

(Possiblement és una contribució de Mozart al Divertiment K.187).

   

1790 / 08

29.- OBRAS DUDOSAS EN SUPLEMENTOArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

 

271i

CONCERT PER A VIOLÍ

(Potser l'original és de François de Sales Baillot).

7

RE M

1777 / 07 / 16

 

297b

SIMFONIA CONCERTANT PER A OBOÈ, CLARINET, FAGOT I TROMPA

(Material -còpia de l'original- descobert per Otto Jahn, que fou inclòs a la tercera edició del catàleg com a K.297b. L'original, no trobat, era per a flauta, oboè, fagot i trompa, i està catalogat a la sisena edició com a K.297B. El K.297b està a Supl.6: C.14.01).

 

MIb M

1778 / 04

30.- ESTUDIOSArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

393

385b

EXERCICIS DE SOLFEIG PER A VEU

   

1782 / 08

 

506a

ESTUDIS "ATTWOOD"

   

1785 / Tardor - 1786 / 08

OTRAS PIEZAS DEL CATÁLOGOArriba

K.

K.6

TÍTOL

Nº.

CLAU

DATA COMP.

 

33a

"SOLI" PER A FLAUTA

(Perduts).

   

1766 / 09

 

33b

"SOLI" PER A VIOLONCEL

(Perduts).

   

1766 / 10

 

33h

PEÇA PER A TROMPA DE CACERA

(Perduda. Mencionada en carta de Leopold del 16 de febrer de 1778).

   

1766 / Finals

 

41g

"NACHTMUSIK" (MÚSICA NOCTURNA)

(Perduda. Citada a una carta de Nannerl del 8 de febrer de 1800).

   

1767

 

293e

19 CADÈNCIES DE COLORATURA PER ÀRIES DE J.C. BACH

(Algunes no són autèntiques).

   

1772 - 1773

246b

320B

DIVERTIMENT

(Fragment).

 

RE M

1772 / Finals - 1773 / Principis

 

320f

"LA CACERA"

(Fragment de peça orquestral).

   

1779

 

385n

FUGA A 4 VEUS (CREDO)

 

LA M

1782

 

516f

MUSIKALISCHES WÜRFESPIEL (JOC MUSICAL DE DAUS)

   

1787

624

626a

64 CADÈNCIES DE CONCERTS PER A PIANO

   

1767 - 1791
Página creada por P.F.B.