Catálogo de obras: Música de cámara
Portada

Índice principal

Catálogo de obras de Mozart. Índice

Música vocal religiosa
Música vocal no religiosa
Lieder y cánones
Música para orquesta
Conciertos
Sonatas religiosas
Divertimentos

Música para piano
Suplemento


VIII


19.- QUINTETOS DE CUERDA Y QUINTETOS CON VIENTO

20.- CUARTETOS DE CUERDA Y CUARTETOS CON UN INSTRUMENTO DE VIENTO

21.- DUOS Y TRÍOS PARA CUERDA Y VIENTO

22.- QUINTETOS, CUARTETOS Y TRÍOS CON PIANO

23.- SONATAS Y VARIACIONES PARA VIOLÍN Y PIANO

19.- QUINTETOS DE CUERDA Y QUINTETOS CON VIENTOArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

174

174

QUINTET DE CORDA

1

SIb M

1773 / 12

46

370a

QUINTET DE CORDA

(Transcripció probablement apòcrifa de la Serenata K.361/370a).

 

SIb M

1781

407

386c

QUINTET PER A TROMPA, VIOLÍ, DUES VIOLES I VIOLONCEL

 

MI M

1782 / 12

 

514a

ESBÓS DE QUINTET DE CORDA

(Esbós del Quintet de corda Nº.2 en DO M K.515).

 

DO M

 

515

515

QUINTET DE CORDA

2

DO M

1787 / 04 / 19

 

515a

ANDANTE DE QUINTET DE CORDA

(Fragment).

 

LA m

1787 / 04 - 05

 

515c

QUINTET DE CORDA

(Fragment).

 

LA m

1787 / 04 - 05

516

516

QUINTET DE CORDA

3

SOL m

1787 / 05 / 16

 

516a

ESBÓS DE RONDÓ DE QUINTET DE CORDA

(Fragment. Esbós del Quintet de corda Nº.3 en SOL m K.516).

 

SIb M

1787 / Primavera

406

516b

QUINTET DE CORDA

4

DO m

1787 / Primavera

 

516c

ALLEGRO DE QUINTET PER A CLARINET I CORDA

(Fragment).

 

SIb M

1787 / Primavera

 

516d

ANDANTE DE QUINTET PER A CLARINET I CORDA

(Fragment).

 

MIb M

1787 / Primavera

 

516e

RONDÓ DE QUINTET PER A CLARINET I CORDA

(Fragment).

 

MIb M

1787 / Primavera

 

580b

QUINTET PER A CLARINET, CLARINET TENOR, VIOLÍ, VIOLA I VIOLONCEL

(Fragment).

 

FA M

1789

581

581

QUINTET PER A CLARINET I CORDA "STADLER"

 

LA M

1789 / 09 / 29

 

581a

RONDÓ DE QUINTET PER A CLARINET I CORDA

(Fragment).

 

LA M

1789

 

592b

QUINTET DE CORDA

(Fragment).

 

RE M

1790

593

593

QUINTET DE CORDA

5

RE M

1790 / 12

 

613a

ESBÓS DE QUINTET DE CORDA

(Esbós corresponent al Quintet de corda Nº.6 en MIb M K.614).

 

MIb M

1791 / 04

 

613b

ESBÓS DE QUINTET DE CORDA

(Esbós corresponent al Quintet de corda Nº.6 en MIb M K.614).

 

MIb M

1791 / 04

614

614

QUINTET DE CORDA

6

MIb M

1791 / 04 / 12

20.- CUARTETOS DE CUERDA Y CUARTETOS CON UN INSTRUMENTO DE VIENTOArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

80

73f

QUARTET DE CORDA

1

SOL M

1770 / 03 / 15

155

134a

QUARTET DE CORDA

2

RE M

1772 / 10 - 11

156

134b

QUARTET DE CORDA

3

SOL M

1772 / Finals

157

157

QUARTET DE CORDA

4

DO M

1772 / Finals - 1773 / Principis

158

158

QUARTET DE CORDA

5

FA M

1772 / Finals - 1773 / Principis

159

159

QUARTET DE CORDA

6

SIb M

1773 / 02

160

159a

QUARTET DE CORDA

7

MIb M

1773 / 02

168

168

QUARTET DE CORDA

8

FA M

1773 / 08

 

168a

QUARTET DE CORDA

(Fragment).

 

FA M

1773 / 08

169

169

QUARTET DE CORDA

9

LA M

1773 / 08

170

170

QUARTET DE CORDA

10

DO M

1773 / 08

171

171

QUARTET DE CORDA

11

MIb M

1773 / 08

172

172

QUARTET DE CORDA

12

SIb M

1773 / 09

173

173

QUARTET DE CORDA

13

RE m

1773 / 09

285

285

QUARTET PER A FLAUTA, VIOLÍ, VIOLA I VIOLONCEL

1

RE M

1777 / 12 / 25

 

285a

QUARTET PER A FLAUTA, VIOLÍ, VIOLA I VIOLONCEL

2

SOL M

1777 / 12 - 1778 / 02

 

285b

QUARTET PER A FLAUTA, VIOLÍ, VIOLA I VIOLONCEL

3

DO M

1777 / 12 - 1778 / 02

298

298

QUARTET PER A FLAUTA, VIOLÍ, VIOLA I VIOLONCEL

4

LA M

1778 / 03 / 23 - 08 / 31

370

368b

QUARTET PER A OBOÈ, VIOLÍ, VIOLA I VIOLONCEL

 

FA M

1781 / 01 - 03

 

385m

FUGA A 4 VEUS

(Fragment).

 

DO M

1782

387

387

QUARTET DE CORDA

14

SOL M

1782 / 12 / 31

 

405a

QUARTET DE CORDA

(Fragment).

 

DO M

1782

421

417b

QUARTET DE CORDA

15

RE m

1783 / 06 / 14 - 17

 

417c

FUGA

(Fragment).

 

RE m

1783 o 1786

 

417d

QUARTET DE CORDA

(Fragment).

 

MI m

1783 o 1789

428

421b

QUARTET DE CORDA

16

MIb M

1783 / 06 - 07

458

458

QUARTET DE CORDA "LA CACERA"

17

SIb M

1784 / 11 / 09

 

458a

MINUET DE QUARTET DE CORDA

(Esbós pel Quartet de corda Nº.17 en SIb M K.458).

 

SIb M

1784 / 11

 

458b

RONDÓ DE QUARTET DE CORDA

(Esbós pel Quartet de corda Nº.17 en SIb M K.458).

 

SIb M

1784 / 11

 

458c

ESBÓS DE FINALE DE QUARTET DE CORDA

(Esbós pel Quartet de corda Nº.17 en SIb M K.458).

 

SIb M

1784 / 11

 

458d

ESBÓS DE MINUET DE QUARTET DE CORDA

(Esbós pel Quartet de corda Nº.17 en SIb M K.458).

 

SIb M

1784 / 11

464

464

QUARTET DE CORDA

18

LA M

1785 / 01 / 10

 

464a

ESBÓS DE QUARTET DE CORDA

(Esbós corresponent al Quartet de corda Nº.18 en LA M K.464).

 

LA M

1784 -1785

465

465

QUARTET DE CORDA "DE LES DISSONÀNCIES"

19

DO M

1785 / 01 / 14

 

465a

QUARTET DE CORDA

(Fragment).

 

SOL M

1785

 

485a

MINUET SENSE TRIO

 

DO M

1786

499

499

QUARTET DE CORDA "HOFFMEISTER"

20

RE M

1786 / 08 / 19

575

575

QUARTET DE CORDA

21

RE M

1789 / 06

 

587a

QUARTET DE CORDA

(Fragment).

 

SOL m

1789 ?

589

589

QUARTET DE CORDA

22

SIb M

1790 / 05

 

589a

ALLEGRETTO DE QUARTET DE CORDA

(Esbós corresponent al Quartet de Corda nº.17 en SIb M K.458).

 

SIb M

1790 / 05

 

589b

RONDÓ DE QUARTET DE CORDA

(Esbós del Quartet de corda Nº.23 en FA M K.590).

 

FA M

1790 / 06

590

590

QUARTET DE CORDA

23

FA M

1790 / 06

21.- DUOS Y TRÍOS PARA CUERDA Y VIENTOArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

 

46d

SONATA PER A VIOLÍ I BAIX (O TECLAT)

(Dubtosa).

 

DO M

1768 / 09 / 01

 

46e

SONATA PER A VIOLÍ I BAIX (O TECLAT)

(Dubtosa).

 

FA M

1768 / 09 / 01

292

196c

DUO PER A FAGOT I VIOLONCEL

 

SIb M

1775 / 01

266

271f

TRIO DE CORDA

 

SIb M

1777 / Primavera

443

404b

FUGA A TRES VEUS

(Fragment completat per M. Stadler).

 

SOL M

1782

423

423

DUO PER A VIOLÍ I VIOLA

1

SOL M

1783 / 07 - 10

424

424

DUO PER A VIOLÍ I VIOLA

2

SIb M

1783 / 07 - 10

 

439b

5 DIVERTIMENTS

(Per a 3 instruments de vent).

 

SIb M

1783

410

484d

ADAGIO PER A DOS CLARINETS TENORS I FAGOT

 

FA M

1785 / 12

487

496a

12 DUOS PER A DUES TROMPES (I CLARINET TENOR ?)

   

1785 / 07 / 27

 

562e

DIVERTIMENT PER A TRIO DE CORDA

(Aquest divertiment inacabat va ser completat com a Trio per Corda en MIb M K.563).

 

SOL M

1788 / 09

563

563

TRIO DE CORDA

 

MIb M

1788 / 09 / 27

22.- QUINTETOS, CUARTETOS Y TRÍOS CON PIANOArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

254

254

DIVERTIMENT TRIO

 

SIb M

1776 / 08

442

442

TRIO AMB PIANO

(Acabat per M. Stadler. Es podria tractar també de tres moviments separats, en RE m, SOL M i RE M, fortuïtament associats com a trio).

1

RE m

1783 / Tardor

452

452

QUINTET PER A OBOÈ, CLARINET, FAGOT, TROMPA I PIANO

 

MIb M

1784 / 03 / 30

 

452a

QUINTET PER A OBOÈ, CLARINET, CLARINET TENOR, FAGOT I PIANO

(Esbós del Quintet per a piano i vent K.452. Existeix una reconstrucció del "Larghetto").

 

SIb M

1785

478

478

QUARTET AMB PIANO

1

SOL m

1785 / 10 / 16

493

493

QUARTET AMB PIANO

2

MIb M

1786 / 06 / 03

 

493a

ESBÓS DE QUARTET AMB PIANO

(Esbós del Quartet amb piano en MIb M K.493).

 

MIb M

1786

 

495a

ESBÓS DE TRIO AMB PIANO

(Esbós del Trio amb piano Nº.2 en SOL M K.496).

 

SOL M

1786

496

496

TRIO AMB PIANO

2

SOL M

1786 / 07 / 08

498

498

TRIO "DEL JOC DE BITLLES" PER A PIANO, CLARINET I VIOLA

 

MIb M

1786 / 08 / 05

 

501a

MOVIMENT DE TRIO AMB PIANO

(Fragment).

 

SIb M

1786

502

502

TRIO AMB PIANO

3

SIb M

1786 / 11 / 18

542

542

TRIO AMB PIANO

4

MIb M

1788 / 06 / 22

548

548

TRIO AMB PIANO

5

DO M

1788 / 07 / 14

564

564

TRIO AMB PIANO

6

SOL M

1788 / 10 / 27

 

616a

ADAGIO "FANTASIA" PER A HARMÒNICA DE CRISTALL, FLAUTA, OBOÈ, VIOLA I VIOLONCEL

(Fragment. Esbós de l'Adagio i Rondó per a harmònica de cristall K.617).

 

DO m

1791 / 05

617

617

ADAGIO I RONDÓ PER A HARMÒNICA DE CRISTALL, FLAUTA, OBOÈ, VIOLA I VIOLONCEL

 

DO m

1791 / 05 / 23

23.- SONATAS Y VARIACIONES PARA VIOLÍN Y PIANOArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

6

6

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

1

DO M

1762 ; 1764 / 01

7

7

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

2

RE M

1763 ; 1764 / 01

8

8

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

3

SIb M

1763 / 11 / 21 ; 1764 / 01

9

9

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

4

SOL M

1764 / Principis

10

10

SONATA PER A VIOLÍ (O FLAUTA) I CLAVICÈMBAL

5

SIb M

1764 / Tardor

11

11

SONATA PER A VIOLÍ (O FLAUTA) I CLAVICÈMBAL

6

SOL M

1764 / Tardor

12

12

SONATA PER A VIOLÍ (O FLAUTA) I CLAVICÈMBAL

7

LA M

1764 / Tardor

13

13

SONATA PER A VIOLÍ (O FLAUTA) I CLAVICÈMBAL

8

FA M

1764 / Tardor

14

14

SONATA PER A VIOLÍ (O FLAUTA) I CLAVICÈMBAL

9

DO M

1764 / Tardor

15

15

SONATA PER A VIOLÍ (O FLAUTA) I CLAVICÈMBAL

10

SIb M

1764 / Tardor

26

26

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

11

MIb M

1766 / 02

27

27

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

12

SOL M

1766 / 02

28

28

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

13

DO M

1766 / 02

29

29

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

14

RE M

1766 / 02

30

30

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

15

FA M

1766 / 02

31

31

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

16

SIb m

1766 / 02

55

 

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

(Apòcrifa. Supl.6: C.23.01).

17

FA M

1772 / 11 ò 1773 / 03

56

 

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

(Apòcrifa. Supl.6: C.23.02).

18

DO M

1772 / 11 ò 1773 / 03

57

 

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

(Apòcrifa. Supl.6: C.23.03).

19

FA M

1772 / 11 ò 1773 / 03

58

 

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

(Apòcrifa. Supl.6: C.23.04).

20

MIb M

1772 / 11 ò 1773 / 03

59

 

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

(Apòcrifa. Supl.6: C.23.05).

21

DO M

1772 / 11 ò 1773 / 03

60

 

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

(Apòcrifa. Supl.6: C.23.06).

22

MI m

1772 / 11 ò 1773 / 03

61

 

SONATA PER A VIOLÍ I CLAVICÈMBAL

(Apòcrifa. Supl.6: C.23.07).

23

LA M

1772 / 11 ò 1773 / 03

301

293a

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

25

SOL M

1778 / 02 / 14 - 28

302

293b

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

26

MIb M

1778 / 02 / 14 - 28

303

293c

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

27

DO M

1778 / 02 / 14

305

293d

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

29

LA M

1778 / 02

296

296

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

24

DO M

1778 / 03 / 11

304

300c

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

28

MI m

1778 / 06 - 07

306

300l

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

30

RE M

1778 / 07

378

317d

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

34

SIb M

1779 / 01 - 03

372

372

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

31

SIb M

1781 / 03 / 24

379

373a

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

35

SOL M

1781 / 04

359

374a

12 VARIACIONS SOBRE "LA BERGÈRE CÉLIMÈNE"

 

SOL M

1781 / 06 - 07

360

374b

6 VARIACIONS SOBRE "HELAS, J'AI PERDU MON AMANT"

 

SOL m

1781 / 06

376

374d

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

32

FA M

1781 / 04 - 07

377

374e

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

33

FA M

1781 / 07

380

374f

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

36

MIb M

1781 / 04 - 07

 

374g

ANDANTINO PER A VIOLONCEL I PIANO

(Fragment).

 

SIb M

1781

403

385c

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

38

DO M

1782 / 08 - 09

404

385d

ANDANTE I ALLEGRO

39

DO M

1782 / 08 - 09

402

385e

ANDANTE I FUGA

37

LA M

1782 / 08 - 09

396

385f

ADAGIO DE SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

 

DO m

1782 / 08 - 09

454

454

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

40

SIb M

1784 / 04 / 21

 

480a

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

(Fragment).

 

LA M

1785

481

481

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

41

MIb M

1785 / 12 / 12

526

526

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

42

LA M

1787 / 08 / 24

 

546a

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

(Fragment).

 

SOL M

1788

547

547

SONATA PER A VIOLÍ I PIANO

43

FA M

1788 / 07 / 10
Página creada por P.F.B.