Catálogo de obras: Música para orquesta
Portada

Índice principal

Catálogo de obras de Mozart. Índice

Música vocal religiosa
Música vocal no religiosa
Lieder y cánones

Conciertos
Sonatas religiosas
Divertimentos
Música de cámara
Música para piano
Suplemento


IV


11.- SINFONÍAS

12.- CASACIONES, SERENATAS Y DIVERTIMENTOS PARA ORQUESTA

13.- DANZAS Y MARCHAS

11.- SINFONÍASArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

16

16

SIMFONIA

1

MIb M

1764 / Finals - 1765 / Principis

 

16a

SIMFONIA

(Dubtosa).

 

LA m

1765

17

 

SIMFONIA

(Apòcrifa. Autor desconegut. Al catàleg Breitkof, Nº.2. Supl.6: C.11.02).

 

SIb M

1765

18

 

SIMFONIA

(Apòcrifa. Simfonia Op. 7 nº.6 de Carl Friedrich Abel. Al catàleg Breitkopf, Nº.3. Supl.6: A.51)

 

MIb M

1765

19

19

SIMFONIA

4

RE M

1765 / Principis o Estiu ?

 

19a

SIMFONIA

 

FA M

1765 / 02 - 04 ?

 

19b

SIMFONIA

(Perduda).

 

DO M

1765

22

22

SIMFONIA "LA HAIA"

5

SIb M

1765 / 12

76

42a

SIMFONIA

(No està confirmada la seva autenticitat).

43

FA M

1767 / Tardor

43

43

SIMFONIA

6

FA M

1767 / 10 - 12

45

45

SIMFONIA

(El primer moviment va ser adaptat com a obertura per a l'òpera "La Finta Semplice" K.46a/51).

7

RE M

1768 / 01 / 17

 

45a

SIMFONIA "ALTE LAMBACHER"

(Anomenada simfonia "Lambach" per haver estat escrita al monestir benedictí de Lambach. La simfonia coneguda com a "Neue Lambacher", també en SOL M però en 4 moviments, és de Leopold).

 

SOL M

1766 ò 1768

 

45b

SIMFONIA

55

SIb M

1768 / Principis

48

48

SIMFONIA

8

RE M

1768 / 12 / 13

 

66c

SIMFONIA

(Perduda, encara que inscrita en el catàleg Breitkopf).

 

RE M

1769 / Tardor

 

66d

SIMFONIA

(Perduda, encara que inscrita en el catàleg Breitkopf).

 

SIb M

1769 / Tardor

 

66e

SIMFONIA

(Perduda, encara que inscrita en el catàleg Breitkopf).

 

SIb M

1769 / Tardor

73

73

SIMFONIA

9

DO M

1769 ò 1771

81

73l

SIMFONIA

(També atribuïda erròniament a Leopold).

44

RE M

1770 / 04 / 25

97

73m

SIMFONIA

47

RE M

1770 / 04

95

73n

SIMFONIA

45

RE M

1770 / 04

84

73q

SIMFONIA

11

RE M

1770 / 02 - 07

74

74

SIMFONIA

10

SOL M

1770 / 10 - 12

 

74g

SIMFONIA

(Dubtosa. Supl.6: C.11.03).

54

SIb M

1770 - 1771

75

75

SIMFONIA

42

FA M

1771 / 03 - 08

98

 

SIMFONIA

(Apòcrifa. Supl.6: C.11.04).

56

FA M

1771 / 11

110

75b

SIMFONIA

12

SOL M

1771 / 07

120

111a

SIMFONIA (FINALE)

(Finale que forma la Simfonia Nº.48 juntament amb l'Obertura de l'òpera "Ascanio in Alba" K.111).

48

RE M

1771 / 10 - 12

96

111b

SIMFONIA

46

DO M

1771 / 10 - 11

112

112

SIMFONIA

13

FA M

1771 / 11 / 02

114

114

SIMFONIA

14

LA M

1771 / 12 / 30

124

124

SIMFONIA

15

SOL M

1772 / 02 / 21

128

128

SIMFONIA

16

DO M

1772 / 05

129

129

SIMFONIA

17

SOL M

1772 / 05

130

130

SIMFONIA

18

FA M

1772 / 05

132

132

SIMFONIA

19

MIb M

1772 / 07

133

133

SIMFONIA

20

RE M

1772 / 07

134

134

SIMFONIA

21

LA M

1772 / 08

161+163

141a

SIMFONIA

(Simfonia formada a partir de l'Obertura de l'òpera "Il Sogno di Scipione" K.126 -2 moviments amb la numeració K.161-, juntament amb el Finale en RE M K.163).

50

RE M

1772 / 03 - 1772 / 11

184

161a

SIMFONIA (OBERTURA)

26

MIb M

1773 / 03 / 30

199

161b

SIMFONIA

27

SOL M

1773 / 04 / 10 (16 ?)

162

162

SIMFONIA

22

DO M

1773 / 04 / 19 (29 ?)

181

162b

SIMFONIA

23

RE M

1773 / 05 / 19

182

173dA

SIMFONIA

24

SIb M

1773 / 10 / 03

183

173dB

SIMFONIA

25

SOL m

1773 / 10 / 05

201

186a

SIMFONIA

29

LA M

1774 / 04 / 06

202

186b

SIMFONIA

30

RE M

1774 / 05 / 05

200

189k

SIMFONIA

28

DO M

1774 / 11 / 12 ò 17

121

207a

SIMFONIA (FINALE)

(Finale que forma la Simfonia Nº.51 juntament amb l'Obertura de l'òpera "La Finta Giardiniera" K.196).

51

RE M

1775 / 05 ?

102

213c

SIMFONIA (FINALE)

(Finale que forma la Simfonia Nº.52 juntament amb l'Obertura i la primera ària de l'òpera "Il Re Pastore K.208).

52

DO M

1775 / 04 - 08

291

 

FUGA D'UNA SIMFONIA"

(Apòcrifa. Fuga d'una simfonia de Michael Haydn. Supl.6: A.52).

 

RE M

 

297

300a

SIMFONIA "PARIS"

31

RE M

1778 / 05 / 01 - 06 / 12

311a

 

SIMFONIA

(Simfonia en forma d'obertura i possiblement apòcrifa. Possiblement es tracta d'una segona Simfonia "París". Supl.6: C.11.05).

 

SIb M

1778

318

318

SIMFONIA (OBERTURA)

(Simfonia en forma d'obertura en 3 parts, possiblement per a l'òpera "Zaide" K.344).

32

SOL M

1779 / 04 / 26

319

319

SIMFONIA

33

SIb M

1779 / 07 / 09

338

338

SIMFONIA

34

DO M

1780 / 08 / 29

409

383f

MINUET DE SIMFONIA

(Possiblement es tracta d'un minuet per afegir-lo a la Simfonia Nº.34 en DO M K.338, encara que per les seves proporcions podria ser una peça de concert independent, pero no una dansa).

 

DO M

1782 / 05

 

383g

SIMFONIA

(Perduda particella de fragment de Primer moviment, abans existent).

 

MIb M

1782 / 04

 

383i

SIMFONIA

(Esbosos per una Simfonia o Obertura).

   

1782 / 04

385

385

SIMFONIA "HAFFNER"

35

RE M

1782 / 07 - 08

425

425

SIMFONIA "LINZ"

36

DO M

1783 / 10 / 30 - 11 / 03

444

425a

SIMFONIA (INTRODUCCIÓ)

(Introducció per a la Simfonia en SOL M, P.16 de Michael Haydn).

37

SOL M

1783 / 11

477

479a

"MAURERISCHE TRAUERMUSIK" (MÚSICA FÚNEBRE FRANCMAÇÒNICA)

(Tot i no ser una simfonia, està catalogada a NMA a II:11/x,11).

 

DO m

1785 / 11 / 10

504

504

SIMFONIA "PRAGA"

38

RE M

1786 / 12 / 06

 

504a

MOVIMENT D'UNA SIMFONIA

(Fragment).

 

SOL M

1786

543

543

SIMFONIA

39

MIb M

1788 / 06 / 26

546

546

ADAGIO I FUGA

(Originalment composat per a quartet de corda, encara que amb la possibilitat d'afegir-hi un contrabaix o d'interpretar-lo amb orquestra de corda. La fuga és un arranjament de la Fuga per a 2 pianos en DO m K.426).

 

DO m

1788 / 06 / 26

550

550

SIMFONIA

40

SOL m

1788 / 07 / 25

551

551

SIMFONIA "JÚPITER"

41

DO M

1788 / 08 / 10

12.- CASACIONES, SERENATAS Y DIVERTIMENTOS PARA ORQUESTAArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

32

32

GALLIMATHIAS MUSICUM "QUODLIBET"

   

1766 / 03

62

62

MARXA (PER A LA SERENATA Nº.1 K.100)

 

RE M

1769 / Estiu

100

62a

SERENATA O CASSACIÓ (MÚSICA DE FINAL)

1

RE M

1769 / Estiu

63

63

CASSACIÓ (MÚSICA DE FINAL)

1

SOL M

1769 / Estiu

99

63a

CASSACIÓ

2

SIb M

1769 / Estiu

113

113

DIVERTIMENT

1

MIb M

1771 / 11

136

125a

DIVERTIMENT

 

RE M

1772 / 02

137

125b

DIVERTIMENT

 

SIb M

1772 / 02

138

125c

DIVERTIMENT

 

FA M

1772 / 02

131

131

DIVERTIMENT

2

RE M

1772 / 06

185

167a

SERENATA (MÚSICA DE FINAL)

3

RE M

1773 / 07 - 08

189

167b

MARXA (PER A LA SERENATA K.185/167b)

 

RE M

1773 / 08

203

189b

SERENATA

4

RE M

1774 / 08

237

189c

MARXA (PER A LA SERENATA Nº.4 K.203)

 

RE M

1774 / 08

204

213a

SERENATA

5

RE M

1775 / 08 / 05

215

213b

MARXA (PER A LA SERENATA Nº.5 K.204)

 

RE M

1775 / 08

239

239

SERENATA NOCTURNA

6

RE M

1776 / 01

250

248b

SERENATA "HAFFNER"

7

RE M

1776 / 06 - 07

249

249

MARXA "HAFFNER" (PER A LA SERENATA Nº.7 K.250)

 

RE M

1776 / 07 / 20

286

269a

NOCTURN PER A QUATRE ORQUESTRES O SERENATA

8

RE M

1776 / 12 - 1777 / 01

320

320

SERENATA "TROMPA DE POSTILLÓ"

9

RE M

1779 / 08 / 03

525

525

"EINE KLEINE NACHTMUSIK" (PETITA MÚSICA NOCTURNA) O SERENATA

13

SOL M

1787 / 08 / 10

 

525a

LARGHETTO DE QUINTET DE CORDA (SERENATA)

(Fragment. Possiblement es tracta d'un fragment pel segon moviment (no inclòs mai) de la Serenata Nº.13 en SOL M K.525).

 

DO M

1787

13.- DANZAS Y MARCHASArriba

K.

K.6

TÍTULO

Nº.

CLAVE

FECHA COMP.

 

41c

MARXA

(Perduda).

   

1767

 

41d

MINUET O MINUETS ?

(Perdut, -s).

   

1767

65a

61b

7 MINUETS

   

1769 / 01 / 26

103

61d

20 MINUETS

   

1771 / Estiu

104

61e

6 MINUETS

   

1771 / Estiu

105

61f

6 MINUETS

   

1771 / Estiu

 

61gII

MINUET

   DO M

1769

 

61h

6 MINUETS

   

1770

64

64

MINUET

(Dubtós. Possiblement de Leopold).

 

RE M

1769

123

73g

CONTRADANSA

 

SIb M

1770 / 04 / 13 - 14

122

73t

MINUET SENSE TRIO

 

SIb M

1770 / 08

164

130a

6 MINUETS

   

1772 / 06

176

176

16 MINUETS

   

1773 / 12

214

214

MARXA

 

DO M

1775 / 08 / 20

101

250a

SERENATA (4 CONTRADANSES)

2

 

1776 / Principis ?

 

269b

12 CONTRADANSES

(Només existeixen les números 1, 2, 3 i 4, en reducció per a teclat) Nº.2 = Contradansa K.101 nº.2. Nº.12 = Contradansa K.101 nº.3. Les tonalitats són: 1 - SOL M; 2 - SOL M; 3 - SOL M; 4 - RE M).

   

1776 / Principis ?

267

271c

4 CONTRADANSES

   

1777 / 02

315a

315g

8 MINUETS AMB TRIO

(Només es conserva la partitura per a piano).

   

1773 / Finals

335

320a

2 MARXES (PER A LA SERENATA Nº.9 K.320)

   

1779 / 08 / 01 - 03

363

363

3 MINUETS SENSE TRIO

   

1780 / 10 - 12

206

366

MARXA (PER "IDOMENEO, RE DI CRETA")

(Número 8 de l'òpera).

 

RE M

1781 / 01

362

366

MARXA (PER "IDOMENEO, RE DI CRETA")

(Número 14 de l'òpera).

 

DO M

1780 / 10 - 12

408.1

383e

MARXA

 

DO M

1782 / 08

408.3

383F

MARXA

 

FA M

1782 / 08

408.2

385a

MARXA

 

RE M

1782 / 08

461

448a

6 MINUETS

   

1784 / 01

462

448b

6 CONTRADANSES

   

1784 / 01

463

448c

2 CONTRADANSES

   

1784 / 01

509

509

6 DANSES ALEMANYES

   

1787 / 02 / 06

510

 

9 CONTRADANSES

(Dubtoses. Supl.6: C.13.02).

   

1787 / 01

534

534

CONTRADANSA "DAS DONNERWETTER"

 

RE M

1788 / 01 / 14

535

535

CONTRADANSA "LA BATAILLE"

 

DO M

1788 / 01 / 23

 

535a

3 CONTRADANSES

(Existents només en versió per a pianoforte).

   

1788 / Principis

 

535b

CONTRADANSA

(Fragment que potser és l'esbós de la Contradansa en SIb M K.603 nº.2).

 

SIb M

1788 / Principis

536

536

6 DANSES ALEMANYES

   

1788 / 01 / 27

544

544

PETITA MARXA

(Perduda).

 

RE M

1788 / 06

565

565

2 CONTRADANSES

(Perdudes).

   

1788 / 10 / 30

 

565a

CONTRADANSA

(Fragment).

 

SIb M

1788 / 11

567

567

6 DANSES ALEMANYES

   

1788 / 12 / 06

568

568

12 MINUETS

   

1788 / 12 / 24

571

571

6 DANSES ALEMANYES

   

1789 / 02 / 21

585

585

12 MINUETS

   

1789 / 12

586

586

12 DANSES ALEMANYES

   

1789 / 12

587

587

CONTRADANSA "DER SIEG VOM HELDEN COBURG"

 

DO M

1789 / 12

106

588a

OBERTURA I 3 CONTRADANSES

   

1790 / 01

599

599

6 MINUETS

   

1791 / 01 / 23

600

600

6 DANSES ALEMANYES

   

1791 / 01 / 29

601

601

4 MINUETS

   

1791 / 02 / 05

602

602

4 DANSES ALEMANYES

   

1791 / 02 / 05

603

603

2 CONTRADANSES

   

1791 / 02 / 05

604

604

2 MINUETS

   

1791 / 02 / 12

605

605

3 DANSES ALEMANYES

   

1791 / 02 / 12

606

606

6 DANSES ALEMANYES

   

1791 / 02 / 28

607

607 (605a)

CONTRADANSA "IL TRIONFO DELLE DAME"

 

MIb M

1791 / 02 / 28

609

609

5 CONTRADANSES

   

1791 / 03

610

610

CONTRADANSA "LES FILLES MALICIEUSES"

 

SOL M

1791 / 03 / 06

611

611

DANSA ALEMANYA "DIE LEYERER"

(És igual a la Dansa Alemanya K.602 nº.3).

 

DO M

1791 / 03 / 06
Página creada por P.F.B.